Div. info / Indmeldelse

Indmeldelse

Du er altid meget velkommen som medlem i Skjern Løbeklub, som er en afdeling under Skjern GF, og du kan starte hele året - når det passer dig bedst.

Hvis du skal med på begyndertræning, er det dog bedst du kommer en af de første uger af begyndertræningen i januar  eller september måned.

Vi forventer, at nye medlemmer også har lyst til at deltage i klubbens fællesanliggender, både hvad angår deltagelse i fester, arbejdsdage og generalforsamling. Til gengæld håber vi, at Skjern Løbeklub kan give dig masser af udfordringer og fornøjelige timer både på det sportslige og det sociale plan.

Kontingent
Årskontingent løbende fra 1/7 til 30/6 - kr. 400,00.
Nye medlemmer i løbeklubben, som ønsker medlemsskab fra 1/1  er halvårskontingentet på kr. 200,00 - løbende indtil 30/6, hvorfra man overgår til årskontingent.
Du skal selv overføre pengene til Skjern Løbeklubs konto i Skjern Bank.
Reg. nr. 7780 konto nr. 1128164.
VIGTIGT: Husk at skrive for- og efternavn ved indbetalingen

Kontakt kassere Poul Hyldal Sørensen til næste træningsdag, hvis du ikke har fået udleveret en indmeldelsesblanket. Du kan også downloade en indmeldelsesblanket her

De første par gange du løber med i Skjern Løbeklub, betragter vi som en prøveperiode, hvor du kan se om klubben, er noget for dig eller ikke.

Nemkonto: 
Reg. nr. 7780 konto nr. 1128164. 

Klublokalet
Bækgårdsvej 30, 6900 Skjern - det er den gamle Bækgårdsskole.

Klubbens foreningsorden kan læses her

Klubbens vedtægter kan læses her

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Skjern Løbeklub